Address

Pune Zilha Sahakari Dudh Utpadak
Sangh Ltd.

  • Katraj Dairy, Pune – Satara Road,
    Opp. Rajiv Gandhi Udyan,
    Katraj, Pune – 411046.
  • Contact : +91-20 24367946, 24370697, 24373453, 24372042.
  • Mobile : +91-8380014437
  • katrajmilk@gmail.com

get in touch