Pune Zillha Sahakari Dudh Utpadak Sangh Limited

Cart

Board of Directors

Shri. Vishnusheth Dharmaji Hinge

Chairman

Smt. Vaishalitai Kalidas Gopalghare

Vice-Chairman

Shri. Ramchandra Dhondiba Thombre

Director

Shri. Gopalrao Ramchandra Mhaske

Director

Shri. Balasaheb Jayvantrao Dhamdhere

Director

Shri. Balasaheb Shankar Newale

Director

Shri. Sandeep Maruti Jagdale

Director

Shri.Balasaheb Kondibhau Khilari

Director

Shri. Dilip Pandurang Thopate

Director

Shri. Bhagwan Dnyanoba Pasalkar

Director

Shri. Ramdas Janardhan Divekar

Director

Shri. Chandrashekhar Balasaheb Shete

Director

Smt. Keshartai Sadashiv Pawar

Director

Shri. Daulat Sakharam Lokhande

Director

Shri. Lakshman Sabaji Titkare

Director

Shri. Jeevan Dada Tambe

Director

Dr. Vivek Hindurao Ksheersagar

Managing Director