Pune Zillha Sahakari Dudh Utpadak Sangh Limited

Cart

Contact

ADDRESS

Pune Zilha Sahakari Dudh Utpadak Sangh Ltd.

Katraj Dairy, Pune – Satara Road,
Opp. Rajiv Gandhi Udyan,
Katraj, Pune – 411046.

Email : katrajmilk@gmail.com
Mobile : +91-8380014437
Contact : +91-20 24367946, 24370697, 24373453, 24372042.

CONTACT US