Pune Zillha Sahakari Dudh Utpadak Sangh Limited

Cart

Vishrantwadi Parlours

Name – Mr. Mhaske Ranjit
Address – Shriram Complex, Jadhav Vasti, Kalas Vishrantwadi, Pune 411015

Contact – 9579070904 / 9822301409 (Hinge)

Name – Mrs. Sanjivani Babulal Safalika
Address – Sr. No. 46, Hotel Sharada, Ambedarkar chowk, Vishrantwadi, Pune-15

Contact – 9890347037

Name – Kuldeep Ashok Ghodake
Address – Shrey Milk Parlour, Bhairav Nagar, Lane 6, Dhanori, Pune – 411015

Contact – 9922419064